Censuur omzeilen in 2024

Mocht je altijd al willen weten hoe internet censuur omzeilen in de praktijk kan worden gebracht, dan ben je hier aan het juiste adres. Zo kun je genieten van meer vrijheid op het web, waar je ook ter wereld bent. Door het hebben van toegang tot diverse content, maar ook het publiceren en delen van informatie, kom je aan je rechten als mens.

Probeer nu
Via ExpressVPN kun je censuur verslaan

Bij een abonnement van 12 maanden geniet je van 3 maanden gratis erbij. Ook kun je de niet goed, geld terug garantie benutten. Dan heb je maar liefst 30 dagen lang een gratis VPN, van de enige echte ExpressVPN, de nummer 1 onder de VPN's.

Artikel is voor het laatst bijgewerkt: 14 juni 2024

Introductie

In de introductie zal onder andere de definitie van censuur worden toegelicht.

De definitie van censuur

Er zijn diverse manieren waarop censuur kan worden toegelicht. Het is de onderdrukking of het verbod op bijvoorbeeld delen van boeken, films, nieuws en dergelijke die bijvoorbeeld als politiek onaanvaardbaar of een bedreiging voor de veiligheid worden beschouwd. Behalve overheidscensuur, kun je bijvoorbeeld ook denken aan zelfcensuur, wat mensen op zichzelf toepassen (dit zal later verder worden toegelicht). Het komt allemaal op hetzelfde neer: bij censuur gaat het om de regulatie en beperking van het uiten en/of verspreiden van informatie.

intrenet censuur omzeilen

Belang van de vrijheid van meningsuiting en informatie

Censuur is een aanval op de vrijheid van meningsuiting en toegankelijkheid van informatie. De vrijheid van meningsuiting is wel een fundamenteel mensenrecht. Het waarborgen van de vrijheid van meningsuiting moedigt mensen dan ook aan om zich uit te spreken, wat het gemakkelijker maakt om bijvoorbeeld systemische problemen aan te pakken. Dit weerhoudt mensen ervan hun macht te misbruiken, wat op de lange termijn voordelig is voor iedereen.

Overzicht van censuur uitdagingen in het digitale tijdperk

De mate van internet censuur varieert per land. Terwijl sommige landen gematigde internet censuur hebben, gaan andere landen zelfs zo ver dat ze de toegang tot informatie zoals nieuws beperken en discussies onder burgers onderdrukken en tot zwijgen brengen. Digitale hulpmiddelen zijn dan ook vatbaar voor opsporing en onderschepping, zoals het afluisteren en verzamelen van bepaalde informatie om het te verwijderen of te beperken.

Censuur begrijpen

In dit onderdeel zal verder worden ingegaan op diverse soorten censuur.

Diverse soorten censuur

Censuur kan in verschillende contexten voorkomen, zoals: overheidscensuur, bedrijfscensuur en zelfcensuur.

Overheidscensuur

Overheidscensuur bestaat uit censuur die vanuit de desbetreffende overheid is opgelegd. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het blokkeren van sites die een bedreiging vormen voor de huidige status quo.

Bedrijfscensuur

Ook kan er worden gedacht aan bedrijfscensuur, wat kan voorkomen bij bedrijven. Een voorbeeld hiervan is wanneer bijvoorbeeld een zakenpartner de toespraak van een bepaalde spreker bestraft door te dreigen met financiële consequenties. 

Zelfcensuur

Behalve censuur van buitenaf, kan er ook worden gedacht aan censuur die mensen zichzelf opleggen. Dit kan voortkomen uit bijvoorbeeld angst voor uitsluiting. Hoewel gedeelde normen en overtuigingen zorgen voor een gevoel van verbondenheid, kan het ook leiden tot zelfcensuur om erbij te horen.

Motieven achter censuur

In dit onderdeel zal worden ingegaan op de mogelijke motieven achter censuur.

Politieke controle

Politieke controle kan een reden zijn, namelijk om controle uit te kunnen oefenen over het volk. Door vrijheid van meningsuiting te voorkomen, wordt er gepoogd om ook rebellie te voorkomen.

Sociale stabiliteit

Ook sociale stabiliteit kan erachter zitten, zodat er een mate aan voorspelbaarheid van de samenleving kan worden gewaarborgd. Hierbij kan er worden gedacht aan het voorkomen van bijvoorbeeld polarisatie of ernstige maatschappelijke conflicten.

Beschermen van de nationale veiligheid

Daarbovenop kan de nationale veiligheid een rol spelen. Dit wordt gezien als het vermogen van de staat om burgers te beschermen en te verdedigen. Echter wordt nationale veiligheid vaak als mom gebruikt om controle uit te oefenen op rondgaande informatie.

Technieken en tools om internet censuur omzeilen mogelijk te maken

Als je wilt weten hoe censuur omzeilen kan worden gedaan, lees dan snel verder.

VPN’s

Het inzetten van een VPN is een veilige, effectieve wijze om geblokkeerde sites bezoeken mogelijk te maken. De vraag is echter: hoe wordt dit gedaan?

censuur omzeilen

Hoe VPN’s werken

Een VPN zorgt ervoor dat je een anoniem IP adres krijgt. Immers, je IP adres laat zien waar je bent. Zo voorziet een VPN je dus van internetvrijheid. Aangezien je je IP adres wijzigt, heb je niet meer te maken met censuur in het land waar je je bevindt. Lees gerust meer over wat een VPN verbinding is.

Voordelen en beperkingen van VPN’s

Er zijn diverse voordelen verbonden aan een VPN. Met een VPN, verberg je je echte IP adres. Zo heb je niet alleen toegang tot meer content, maar geniet je ook van meer veiligheid en privacy op het internet. Het is namelijk veel veiliger om met een VPN in de digitale wereld te zijn. Een verborgen IP adres zorgt er namelijk voor dat je beter beschermd bent tegen cyberaanvallen.

Het is wel belangrijk om te letten op beperkingen. Kies nooit zomaar voor een gratis VPN. Dit is namelijk gevaarlijk, omdat gratis VPN’s vaak je gegevens ongeoorloofd verzamelen en doorverkopen aan derde partijen. Zelfs je inloggegevens voor sociale media of bankgegevens kunnen worden gedeeld en doorverkocht. Vandaar dat het belangrijk is om een betrouwbare VPN aanbieder te selecteren. Zo is ExpressVPN jarenlang de nummer 1 onder de VPN’s. Bij deze aanbieder kun je veilig terecht.

Aanbevolen top5 vpn anbieter:

Best allround 1 ExpressVPN, review 2024
9.8
Bekijk de laatste prijzen Ga naar ExpressVPN
Lees meer
2 CyberGhost, review 2024
9.5
Bekijk de laatste prijzen Ga naar Cyberghost
Lees meer
3 Private Internet Access, review 2024
9.4
Bekijk de laatste prijzen Ga naar PIA
Lees meer
4 IPVanish VPN Review 2024
9.2
Bekijk de laatste prijzen Ga naar IPVanish VPN
Lees meer
5 NordVPN, review 2024
9
Bekijk de laatste prijzen Ga naar NordVPN
Lees meer

Proxy servers

Naast VPN’s, kunnen proxy servers ook internet censuur omzeilen mogelijk maken.

sites blokkeren

Definitie en functie

Een proxy server bestaat uit een router die tussen het internet en de gebruikers zit. Daardoor helpt een proxy server ook tegen cyberaanvallen op je privénetwerk. Een proxy server fungeert als een soort tussenpersoon, namelijk tussen de eindgebruikers en online webpagina’s die bezocht worden.

Soorten proxy servers

Er zijn in principe twee soorten proxy’s, namelijk forward proxy’s en reverse proxy’s. Met een forward proxy server kunnen meerdere klanten verkeer naar een extern netwerk routeren. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een proxy hebben die het verkeer van werknemers naar het openbare internet leidt en filtert. Een reverse proxy leidt daarentegen verkeer namens meerdere servers.

Voors en tegens omtrent het gebruik van proxy servers

Proxy servers zorgen er onder andere voor dat cyberaanvallen voorkomen kunnen worden en uiteraard internet censuur omzeilen mogelijk kan worden gemaakt. Wel zijn er ook nadelen. Een van de nadelen is dat er bijvoorbeeld problemen kunnen ontstaan als de proxy server niet compatibel is met betrekking tot je lokale server netwerk.

Tor netwerk

Naast VPN’s en proxy servers, kun je ook Tor inzetten om realiteit te maken van internet censuur omzeilen.

blokkade omzeilen

Anonimiteit en encryptie in het Tor netwerk

Het Tor netwerk bestaat uit een veilig en gecodeerd protocol, waardoor online communicatie en privacy van je gegevens kan worden gewaarborgd. De afkorting Tor staat voor ‘The Onion Routing’, wat voortkomt uit het feit dat het systeem een reeks gelaagde knooppunten toepast, waardoor je online gegevens – inclusief je IP adres en browsegeschiedenis – verborgen wordt.

Hoe Tor werkt

Tor werkt met behulp van een technologie die bekend staat als ‘The Onion Routing’ (letterlijk: uienroutering). Dit is een peer-to-peer (P2P) netwerk waarmee gebruikers anoniem op internet kunnen surfen. Er zijn meerdere coderingslagen om zowel de bron als de bestemming van informatie die via het netwerk wordt verzonden, te verbergen.

Voordelen en uitdagingen van het gebruik van Tor

Enkele voordelen van het gebruik van Tor is dat het gratis is en veiliger dan reguliere browsers. Wel rapporteren veel Tor gebruikers dat de verbinding trager wordt (vergeleken met normale browsers). Ook is het zo dat in het geval van antivirus- of malware bescherming gebruikers, toegang tot een Tor Browser wordt tegengehouden.

Gedecentraliseerde technologieën

In dit onderdeel zal worden ingezoomd op gedecentraliseerde technologieën die ook kunnen bijdragen aan het realiseren van internet censuur omzeilen.

Blockchain-gebaseerde systemen

Een blockchain bestaat uit een soort gedeelde database die verschilt van een standaard database wegens de wijze waarop informatie wordt opgeslagen. Immers, blockchains slaan gegevens op in blokken via cryptografie (waardoor gegevens worden overgedragen zonder dat dit leesbaar is door andere partijen).

Gedistribueerde opslag- en communicatienetwerken

Ook gedistribueerde opslag- en communicatienetwerken maken onderdeel uit van gedecentraliseerde technologieën. Hierbij gaat het om een specifieke infrastructuur waardoor gegevens kunnen worden gesplitst over meerdere fysieke servers, en vaak ook over meer dan alleen één datacenter.

Potentie van gedecentraliseerde technologieën om censuur omzeilen mogelijk te maken

Gedecentraliseerde technologieën kunnen ook worden ingezet om internet censuur omzeilen te faciliteren. Immers, bijvoorbeeld blockchain-gebaseerde systemen zetten cryptografie in, waardoor gegevens onleesbaar worden gemaakt voor externe partijen.

Evoluerende strategieën omtrent censuur

Hieronder zal meer toelichting worden gegeven over twee evoluerende strategieën omtrent censuur.

Deep packet inspection (DPI)

DPI is een goed voorbeeld hiervan, wat hieronder verder zal worden besproken.

Definitie en doel

Het gaat bij deep packet inspection om een vergevorderde methode om het netwerkbeheer te onderzoeken en te beheren. Niet alleen kan DPI de inhoud van een bericht onderzoeken, maar deze methode kan ook de specifieke toepassing van het bericht identificeren. Daarbovenop kunnen de filters zodanig worden geprogrammeerd om het netwerkverkeer te gaan opsporen en effectief om te leiden.

Uitdagingen voor het omzeilen van DPI

Een DPI inspectie kan worden voorkomen door het inschakelen van een VPN. Een VPN zorgt ervoor dat onbevoegde derde partijen niet zomaar je netwerkactiviteiten kunnen onderzoeken. Zo kun je dus genieten van meer privacy op het internet.

DNS filtering

DNS filtering is het blokkeren van de toegang tot bepaalde sites voor een specifiek doel, vaak op inhoud gebaseerde filtering.

Hoe DNS filtering werkt

Een DNS filter werkt door het IP adres van de router van een organisatie om te leiden naar dat van de serviceprovider, waarna beheerders filters kunnen instellen. Een DNS filter kan bijvoorbeeld door bedrijven worden gebruikt om sites blokkeren toe te passen.

Tegenmaatregelen tegen DNS filtering

Ook in dit geval kan een VPN worden ingezet om DNS filtering tegen te gaan. Daardoor kun je dus ook deze concrete vorm van internet censuur omzeilen.

Juridische en ethische overwegingen

Ook is het interessant om juridische en ethische overwegingen in acht te nemen.

Juridische kaders over de hele wereld

De juridische kaders verschillen per land. Zo heb je in sommige landen meer censuur dan elders.

Ethiek van het omzeilen van censuur

Waarom zou het belangrijk zijn om censuur tegen te gaan en dus geblokkeerde websites omzeilen mogelijk te maken? Het is belangrijk dat iedereen recht heeft op de vrijheid van meningsuiting. Censuur leidt ertoe dat men zich niet vrijuit kan uiten. Vandaar dat internet censuur omzeilen ook impliceert dat je opkomt voor menselijke rechten.

Evenwicht tussen vrijheid van meningsuiting en verantwoord gebruik

Wel is het zo dat er een evenwicht is tussen de vrijheid van meningsuiting en verantwoord gebruik. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat sociale media platforms bijvoorbeeld hun platforms reguleren met betrekking tot het verwijderen van haatdragende taal (zoals het gebruik van scheldwoorden).

Gevalstudies

Verder is het interessant om in te zoomen op enkele hedendaagse gevalstudies.

geografische locatie omzeilen

De Grote Firewall van China

Als het gaat om hedendaagse voorbeelden, is de Grote Firewall een goed voorbeeld van overheidscensuur.

Methoden die door China worden ingezet om het internet te censureren

Als het gaat om methoden die worden ingezet, kun je in het geval van China denken aan censuur op zowel micro- als macroniveau.

Als het gaat om censuur op macroniveau, dan kun je denken aan de Grote Firewall van China. Dit leidt ertoe dat bepaalde buitenlandse websites, zoals Facebook, niet toegankelijk zijn vanuit China. Ook kun je denken aan censuur op microniveau, wat doelt op individuele uitingen binnen de context van het binnenlandse internet van China. Concreet gezien kun je bijvoorbeeld denken aan het censureren van commentaar.

Pogingen om censuur in China te omzeilen

Een VPN inzetten is een veilige manier om internet censuur omzeilen mogelijk te maken, ook als het gaat om China. Immers, met een VPN kun je je geografische locatie omzeilen. Uit onderzoek is gebleken dat de VPN aanbieder ExpressVPN betrouwbaar in China werkt: gebruikers hebben zelfs hoge snelheden opgemerkt en geen problemen gehad met Netflix of andere sites die normaal ontoegankelijk zijn vanuit China.

Iran’s internet censuur

Ook Iran is een voorbeeld van hedendaags internet censuur.

Censuur tactieken gebruikt in Iran

In Iran zijn populaire websites als YouTube en Netflix, maar ook sociale media, zoals Facebook, Twitter en Instagram, ontoegankelijk gemaakt. Diverse technieken van internet censuur worden ingezet – met name het filteren van content. Ook websites van bijvoorbeeld politieke partijen, persoonlijke blogs en kritische sites worden gecontroleerd, gereguleerd en in veel gevallen verwijderd.

Technologische vooruitgang om censuur in Iran tegen te gaan

Allerlei diverse activisten vechten voor internetvrijheid. Daarin is de technische gemeenschap een steeds belangrijkere rol gaan spelen – ook als het gaat om de internationale technische gemeenschap.

De Arabische lente en sociale media

Ook de Arabische lente is een interessante gevalstudie.

De rol van sociale media in de opstanden van de Arabische Lente

Sociale media hebben een belangrijke rol gespeeld in de opkomst van de Arabische Lente. Immers, online netwerken waren belangrijk voor activisten om activiteiten te organiseren, wat heeft bijgedragen aan de opstanden. 

Censuur uitdagingen waar activisten mee werden geconfronteerd

Wel is het zo dat de autoriteiten censuur hebben ingezet om protesten de kop in te drukken. Echter hielden activisten zich staande en gaven de online gevormde netwerken niet op door blokkade omzeilen mogelijk te maken via online tools als VPN’s.

Toekomstige trends en aanbevelingen

In dit onderdeel zal er worden gekeken naar toekomstige aanbevelingen en trends.

Opkomende technologieën om censuur te omzeilen

Zo hebben onderzoekers bijvoorbeeld een digitale tool genaamd Geneva ontwikkeld. Het gaat hierbij om een kunstmatige intelligentie systeem die automatisch leert om censuur omzeilen toe te passen.

Samenwerking tussen technologie bedrijven, activisten en gebruikers

Daarbovenop kan er ook worden gedacht aan samenwerkingen. Immers, technologie bedrijven kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan het faciliteren van vrijheid van meningsuiting door activisten een platform te geven.

Het publiek voorlichten over censuur en technieken om te omzeilen

Een andere aanbeveling is om mensen te informeren over hoe censuur omzeilen kan worden gedaan. Zo kunnen mensen zichzelf empoweren.

Beleidsaanbevelingen om de vrijheid van meningsuiting en informatie te bevorderen

Beleidsaanbevelingen bestaan vooral uit principes die suggereren dat surveillance strikt legaal, noodzakelijk en proportioneel dient te zijn. Dit betekent dus dat er geen onnodige surveillance dient te zijn. Concreet gezien dienen surveillance programma’s vanuit de overheid te voldoen aan de ‘International Principles on the Application of Human Rights to Communication Surveillance‘ om de rechten van gebruikers te beschermen.

Conclusie

Al met al is internet censuur omzeilen een belangrijk vraagstuk. Zo zijn er diverse methoden die dit mogelijk maken, zoals Tor, Proxy servers en VPN’s. Dergelijke tools zorgen ervoor dat de vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie kan worden gefaciliteerd, ook in landen waar censuur is.

Mocht je internet censuur omzeilen mogelijk willen maken, dan is het belangrijk om wel een betrouwbare VPN aanbieder te selecteren. ExpressVPN is jarenlang betrouwbaar gebleken en biedt een veilige optie om toegang te krijgen tot de volledige digitale wereld.

Ga naar ExpressVPN
In de uitverkoop tot het einde van juni 2024

Avatar photo

Hendrik, afgestudeerd in Media Informatica, heeft een grote passie voor alles wat te maken heeft met online veiligheid en reviews. Wat hem echter echt fascineert, is de combinatie van VPN-diensten en streamingplatforms zoals Netflix. Als fervent liefhebber van online films begrijpt hij hoe belangrijk het is om altijd en overal toegang te hebben tot content en ervan te genieten. Hendrik heeft een grondige kennis van de technieken en mogelijkheden van VPN-diensten bij het deblokkeren van streamingdiensten, waardoor gebruikers geografische beperkingen kunnen omzeilen en kunnen genieten van hun favoriete films en shows. Als cyber security expert is Hendrik goed thuis in het waarborgen van online privacy en veiligheid. Hij streeft ernaar anderen te helpen de beste manieren te ontdekken om hun streamingervaring te verbeteren, terwijl ze tegelijkertijd hun online privacy behouden. Met zijn expertise en kennis helpt hij anderen om verstandige keuzes te maken bij het gebruik van VPN-diensten en het beschermen van hun online identiteit. U kunt contact opnemen met Hendrik via e-mail: hendrik@vpnveteran.com.

We kijken uit naar uw mening

Laat een reactie achter

VPNveteran.com